ถ่ายทอดสด พิธีบูชาบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา 16 ม.ค. 63

ถ่ายทอดสด พิธีบูชาบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา 16 ม.ค. 63

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053