“เกาะสีชัง” หมูป่าตายจำนวนมาก เร่งตรวจสอบหาสาเหตุ

“เกาะสีชัง” หมูป่าตายจำนวนมาก เร่งตรวจสอบหาสาเหตุ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053