“ขอนแก่น” เปิดศูนย์พักพิงรองรับวิกฤติฝุ่น PM 2.5

“ขอนแก่น” เปิดศูนย์พักพิงรองรับวิกฤติฝุ่น PM 2.5

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053