“หนองคาย” น้ำโขงลด สูบน้ำไม่ได้ชาวบ้านเดือดร้อน พื้นที่การเกษตร ต.บ้านหม้อ เสียหายกว่า 4 พันไร่

“หนองคาย” น้ำโขงลด สูบน้ำไม่ได้ชาวบ้านเดือดร้อน พื้นที่การเกษตร ต.บ้านหม้อ เสียหายกว่า 4 พันไร่

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053