รัฐแจงใช้งบขุดบ่อบาดาล บ่อละ 6 ล้านบาท ไม่เป็นความจริง

รัฐแจงใช้งบขุดบ่อบาดาล บ่อละ 6 ล้านบาท ไม่เป็นความจริง

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053