ส่งออกไปตะวันออกกลาง พุ่งต่อเนื่องเดือนที่ 2 “เกษตร-อาหาร-รถยนต์-เครื่องปรับอากาศ” ขยายตัว

ส่งออกไปตะวันออกกลาง พุ่งต่อเนื่องเดือนที่ 2 “เกษตร-อาหาร-รถยนต์-เครื่องปรับอากาศ” ขยายตัว

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053