“เขื่อนศรีนครินทร์” มีน้ำเพียงพอตลอดหน้าแล้ง

“เขื่อนศรีนครินทร์” มีน้ำเพียงพอตลอดหน้าแล้ง

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053