ปล่อย “ลูกเต่ามะเฟือง” รังแรก 24 ตัว ลงสู่ทะเลพังงา

ปล่อย “ลูกเต่ามะเฟือง” รังแรก 24 ตัว ลงสู่ทะเลพังงา

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053