ไทยพบผู้ติดเชื้อ”โควิด-19″ เพิ่ม 111 ราย ยอดทะลุ 1,045ราย กลุ่มสนามมวย-สถานบันเทิง เป็นจุดเปลี่ยน

ไทยพบผู้ติดเชื้อ”โควิด-19″ เพิ่ม 111 ราย ยอดทะลุ 1,045ราย กลุ่มสนามมวย-สถานบันเทิง เป็นจุดเปลี่ยน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053