“บุคลากรการแพทย์” ติดเชื้อ “โควิด-19″ แล้ว 9 ราย

“บุคลากรการแพทย์” ติดเชื้อ “โควิด-19″ แล้ว 9 ราย

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053