ไฟป่าบนดอยสุเทพ-ปุย ยังรุนแรง ระดมเจ้าหน้าที่ดับไฟ ขอรับบริจาคหน้ากากN95 ช่วยกันฝุ่น

ไฟป่าบนดอยสุเทพ-ปุย ยังรุนแรง ระดมเจ้าหน้าที่ดับไฟ ขอรับบริจาคหน้ากากN95 ช่วยกันฝุ่น

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053