ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ มายังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทรงร่วม บันทึกเทปรายการ “ทู บี นัมเบอร์วัน วาไรตี้”

IMG_5731-1111111111-111111111 IMG_5761-77777

เมื่อวันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ มายังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีพลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายดุสิต สิงห์คีรี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยไทย และผู้เกี่ยวข้อง เฝ้ารับเสด็จฯ จากนั้น ทรงร่วม บันทึกเทปรายการ “ทู บี นัมเบอร์วัน วาไรตี้” “ช่วง “TALK TO THE PRINCESS” โดยทรงตอบจดหมายสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน ที่เขียนมาขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม สำหรับรายการ “ทู บี นัมเบอร์วัน วาไรตี้” เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ ทู บี นัมเบอร์วัน กับสมาชิก และเพื่อส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้ห่างไกลยาเสพติด โดยออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๓๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053