กรมประชาสัมพันธ์บันทึกเทปถวายพระพรราชินีฯ

IMG_6544-22222

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053