ข่าวดี!! ไม่มีผู้ป่วยใหม่-ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม แต่รอผลตรวจอีก 2 ราย กลับมาจากอียิปต์-อินเดีย

ข่าวดี!! ไม่มีผู้ป่วยใหม่-ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม แต่รอผลตรวจอีก 2 ราย กลับมาจากอียิปต์-อินเดีย

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053