ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน สิ้นสุด 30 มิ.ย.63 เตรียมรองรับ “คลายล็อก” ระยะ 3 และ 4

ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน สิ้นสุด 30 มิ.ย.63 เตรียมรองรับ “คลายล็อก” ระยะ 3 และ 4

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053