“แม่เต่ากระ” วางไข่ชายหาดแหลมสอ เกาะสมุย นับเป็นรอบที่ 2 ในช่วง 10 วันที่ผ่านมา

“แม่เต่ากระ” วางไข่ชายหาดแหลมสอ เกาะสมุย นับเป็นรอบที่ 2 ในช่วง 10 วันที่ผ่านมา

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053