พบผู้ป่วยใหม่ 3 ราย ยอดสะสม 3,045 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม เน้นย้ำมาตรการหลักป้องกัน “โควิด-19″

พบผู้ป่วยใหม่ 3 ราย ยอดสะสม 3,045 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม เน้นย้ำมาตรการหลักป้องกัน “โควิด-19″

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053