โฆษก ศบค. ชี้แจงความจำเป็น พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ช่วยเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยร่วมจัดการควบคุมโรคเห็นผลชัดเจน

โฆษก ศบค. ชี้แจงความจำเป็น พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ช่วยเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยร่วมจัดการควบคุมโรคเห็นผลชัดเจน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053