“หมอทวีศิลป์” ปลุกชนะ”โควิด-19″ ภาครัฐต้องเข้มข้น-เอกชนเข้มแข็ง-ประชาชนร่วมแรง ประเทศไทยได้ไปต่อ

“หมอทวีศิลป์” ปลุกชนะ”โควิด-19″ ภาครัฐต้องเข้มข้น-เอกชนเข้มแข็ง-ประชาชนร่วมแรง ประเทศไทยได้ไปต่อ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053