นายกฯแถลงผลหารือภาคธุรกิจ-ท่องเที่ยว เร่งแก้ปัญหาตรงจุด ขอบคุณร่วมเป็นทีมประเทศไทย

นายกฯแถลงผลหารือภาคธุรกิจ-ท่องเที่ยว เร่งแก้ปัญหาตรงจุด ขอบคุณร่วมเป็นทีมประเทศไทย

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053