บรรยากาศด่านคัดกรอง “โควิด-19″ ยะลา หลัง “คลายล็อก เฟส 3″

บรรยากาศด่านคัดกรอง “โควิด-19″ ยะลา หลัง “คลายล็อก เฟส 3″

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053