37 วัน ไม่พบติดเชื้อในประเทศ ผู้ป่วยใหม่ 2 ราย มาจากคูเวต ยอดสะสม 3,173 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม

37 วัน ไม่พบติดเชื้อในประเทศ ผู้ป่วยใหม่ 2 ราย มาจากคูเวต ยอดสะสม 3,173 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053