ศบค.ขอประชาชน-ผู้ประกอบการ ร่วมมือมาตรการป้องกันโรค รองรับคลายล็อก ระยะที่ 5 กลุ่มกิจการเสี่ยงสูง

ศบค.ขอประชาชน-ผู้ประกอบการ ร่วมมือมาตรการป้องกันโรค รองรับคลายล็อก ระยะที่ 5 กลุ่มกิจการเสี่ยงสูง

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053