ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ มายังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

IMG_9135-333-333 IMG_9088-3333 IMG_9096-33333333

เมื่อวันอังคารที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ มายังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมี นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายดุสิต สิงห์คีรี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและ ผู้บริหารฯ เฝ้ารับเสด็จฯ ในการนี้ พระราชทานพระอนุญาตให้ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ผู้รับผิดชอบโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล พร้อมผู้บริหาร ครูผู้สอนด้านการแสดง ด้านการร้องเพลง และด้านการเต้น นำผู้เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล รุ่นที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒๖ คนเข้าร่วมบันทึกเทปรายการ “ทูบี นัมเบอร์วัน วาไรตี้” ช่วง “TALK TO THE PRINCESS” โดยมีนายธโนทัย เอื้ออมรรัตน์ เป็นผู้ดำเนินรายการโอกาสนี้ ได้พระราชทานข้อคิดและคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆ แก่เยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล รุ่นที่ ๑๐ ที่ขอพระราชทานแนวพระดำริ เพื่อน้อมนำไปแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม สำหรับรายการ “ทู บี นัมเบอร์วัน วาไรตี้ เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ ทู บี นัมเบอร์วัน กับสมาชิก และเพื่อส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติด รายการ “ทู บี นัมเบอร์วัน วาไรตี้ ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๓๐ น.ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

 

ข่าว/ภาพ  ประชาสัมพันธ์ฯ
Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053