รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน

IMG_9353-88888-88888

วันพุธที่  8  กรกฏาคม 563 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น ” โครงการวิจัยภูมิคุ้มกัน เพื่อพัฒนาวัคซีน(ฮี่โร่โควิด) ซึ่งมี ดร. นพ.ปกรัฐ  หังสสูต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หน่วยไวรัสวิทยาภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สนทนาในรายการ  ซี่งมี นางสาวปวีณา  ฟักทอง   เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจนได้ใน เวลา 16.30 – 17.00 น.น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทางNBT2HD และเพจ Live NBT2HD

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053