โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เยี่ยมชม สทท.

IMG_9243-3333-3333 IMG_9388-888-8888 IMG_9243-3333-3333

นายดุสิต สิงห์คีรี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรหลักประจำ และคณาจารย์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่ 98 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีฝ่ายประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ได้บรรยายเกี่ยวกับบทบาทการดำเนินงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในภาพรวม และได้นำเยี่ยมชมกระบวนการผลิตข่าว และกระบวนการผลิตรายการ ก่อนนำข้อมูลไปเผยแพร่สู่ประชาชน นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตรายการและห้องควบคุมการออกอากาศเพื่อออกอากาศรายการสดด้วย(8 กค 63)

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053