รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน

IMG_93933-3333-33333

วันพุธที่ 15  กรกฏาคม 563 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น ” 1ระบบคลังข้อมูลเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ” โดยมี ดร.สุุทัน์  วีสกุล  ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) สนทนาในรายการ ซึ่งมี นายอรรฑิตย์ฌาณ  คูหาเรืองรอง เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจนได้ใน เวลา 16.30 – 17.00 น.น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทางNBT2HD และเพจ Live NBT2HD

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053