49 วัน ไม่พบติดเชื้อในประเทศ ผู้ป่วยใหม่ 3 ราย มาจากคูเวต-บาห์เรน-อียิปต์ ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม

49 วัน ไม่พบติดเชื้อในประเทศ ผู้ป่วยใหม่ 3 ราย มาจากคูเวต-บาห์เรน-อียิปต์ ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053