รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน

IMG_0999-111-1111

วันพฤหัสบดีที่ 31  กรกฏาคม 2563 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น “เปิดเวทีความคิด เปิดใจรับฟังเหตุผล” โดยมี รศ.ดร.เจษฎ์  โทณะวณิก  คณะกรรการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง และ อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ นายสุณัฐวิทย์  วัฒนผล  ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ซึ่งมี นายธีร์วัฒน์  ชูรัตน   เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจนได้ใน เวลา 16.30 – 17.00 น.น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทางNBT2HD และเพจ Live NBT2HD

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053