กรมประชาสัมพันธ์บันทึกเทปถวายพระพร ๑๒ สิงหาฯ

IMG_0180-9999

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ( NBT) เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มมีตอพระองค์ท่าน ซึ่งในวันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปี ถือเป็นวันแม่แห่งชาติด้วย

ข่าว/ภาพ  ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053