พบผู้ป่วยใหม่ 6 ราย มาจากอียิปต์และเนเธอร์แลนด์ ยอดสะสม 3,310ราย รักษาหายเพิ่ม14 ราย ไม่มีเสียชีวิต

พบผู้ป่วยใหม่ 6 ราย มาจากอียิปต์และเนเธอร์แลนด์ ยอดสะสม 3,310ราย รักษาหายเพิ่ม14 ราย ไม่มีเสียชีวิต

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053