ศบค.ชี้แจงกรณีการอนุญาตต่างชาติ 4 กลุ่มเข้าไทย พื้นที่ไหนพร้อมสามารถเริ่มได้เลย ย้ำมาตรการป้องกันโรค

ศบค.ชี้แจงกรณีการอนุญาตต่างชาติ 4 กลุ่มเข้าไทย พื้นที่ไหนพร้อมสามารถเริ่มได้เลย ย้ำมาตรการป้องกันโรค

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053