พบผู้ป่วยใหม่ 3 ราย มาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์-อินเดีย ยอดสะสม 3,320 ราย เสียชีวิตคงเดิม 58 ราย

พบผู้ป่วยใหม่ 3 ราย มาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์-อินเดีย ยอดสะสม 3,320 ราย เสียชีวิตคงเดิม 58 ราย

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053