รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน

IMG_1596-111-1111

 

วันศุกร์ท่  7  สิงหาคม 2563 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น “เปิดพื้นที่ เปิดใจฟัง เสียงเพรียกแห่งการแก้ไข (รธน.) ปัญหา “  โดยมี รศ.ดร.เจษฎ์  โทณะวณิก คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองและอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ นศ.ภูมิวัฒน์  แรงกสิวิทย์  นักศึกษากลุ่มแนวร่วมนวชีวิน สนทนาในรายการ ซึ่งมี นายธีร์วัฒน์  ชูรัตน    เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจนได้ใน เวลา 16.30 – 17.00 น.น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทางNBT2HD และเพจ Live NBT2HD

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053