“ยูเอ็น” ชื่นชมไทยรับมือ “โควิด-19″ ชี้เป็นตัวอย่างของความแข็งแกร่งและสามัคคี ช่วยกันป้องกันโรค

“ยูเอ็น” ชื่นชมไทยรับมือ “โควิด-19″ ชี้เป็นตัวอย่างของความแข็งแกร่งและสามัคคี ช่วยกันป้องกันโรค

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053