ผู้ป่วยใหม่ 15 ราย มาจาก”อียิปต์–ซาอุฯ–ญี่ปุ่น” ยอดสะสม 3,345 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม คงเดิม 58 ราย

ผู้ป่วยใหม่ 15 ราย มาจาก”อียิปต์–ซาอุฯ–ญี่ปุ่น” ยอดสะสม 3,345 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม คงเดิม 58 ราย

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053