ศบค. เผยผลตรวจ COVID-19 ทหารสหรัฐฯ 110 นาย เข้ามาฝึกในไทย พักกักตัวใน 3 โรงแรม ไม่พบเชื้อ

ศบค. เผยผลตรวจ COVID-19 ทหารสหรัฐฯ 110 นาย เข้ามาฝึกในไทย พักกักตัวใน 3 โรงแรม ไม่พบเชื้อ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053