รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน

IMG_3049-1-1-11111 IMG_3048-1-1-1111

วันอังคารที่ 1 กันยายน  2563 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น “ภาษีที่ดินและสิ่งแปลูกสร้างปี  2563″ ซึ่งมี นายสันติธร  ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สนทนาในรายการ ซึ่งมี นายอรรฑิตย์ฌาณ  คูหาเรืองรอง  เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจนได้ใน เวลา 15.30 – 16.00 น.น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทางNBT2HD และเพจ Live NBT2HD

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053