สกัดลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ชายแดนไทย-เมียนมา จุดเสี่ยง ริมแม่น้ำเมย อ.แม่สอด จ.ตาก

สกัดลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ชายแดนไทย-เมียนมา จุดเสี่ยง ริมแม่น้ำเมย อ.แม่สอด จ.ตาก

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053