นายกฯ เตือนชุมนุม 19 ก.ย. อย่าละเมิดกฎหมาย

นายกฯ เตือนชุมนุม 19 ก.ย. อย่าละเมิดกฎหมาย

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053