รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน

IMG_3448-18-188888

วันศุกร์ที่ 18   กันยายน  2563 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น “วิเคราะห์สานการณ์ก่อนการชุมนุม” โดยมี รศ.ดร.เจษฎ์  โทณะวณิก  นักวิชาการทางกฎหมาย  สนทนาในรายการ ซ่ึงมี  นายธีร์วัฒน์  ชูรัตน์  เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจนได้ใน เวลา 15.30 – 16.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทางNBT2HD และเพจ Live NBT2HD

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053