ฝนตกหนัก “น้ำป่าหลาก” เข้าท่วม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น รอบที่ 2

ฝนตกหนัก “น้ำป่าหลาก” เข้าท่วม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น รอบที่ 2

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053