ครม.พิจารณาวันหยุดเพิ่ม 2 วัน เดือน พ.ย. กระตุ้นเศรษฐกิจ–ดันโครงการคนละครึ่ง เปิดลงทะเบียน ต.ค.นี้

ครม.พิจารณาวันหยุดเพิ่ม 2 วัน เดือน พ.ย. กระตุ้นเศรษฐกิจ–ดันโครงการคนละครึ่ง เปิดลงทะเบียน ต.ค.นี้

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053