รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน

IMG_3602-1111

วันอังคารที่ 22 กันยายน  2563 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น “ปฎิรูปกระบวนการยุติธรรม”  โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิชา  มหาคุณ  ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต สนทนาในรายการ ซึ่งมีนายอรรทิตย์ฌาณ  คูหาเรืองรอง   เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจนได้ใน เวลา 15.30 – 16.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทางNBT2HD และเพจ Live NBT2HD

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053