เปิดตัวโครงการ “PREP in The City” ส่งเสริมการเข้าถึงยาเพร็พ ป้องกันการติดเชื้อHIV รายใหม่

เปิดตัวโครงการ “PREP in The City” ส่งเสริมการเข้าถึงยาเพร็พ ป้องกันการติดเชื้อHIV รายใหม่

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053