“แรงงาน” แจงเงื่อนไข “จ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่” เพิ่มวุฒิ ม.6 ในโควตาด้วย

“แรงงาน” แจงเงื่อนไข “จ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่” เพิ่มวุฒิ ม.6 ในโควตาด้วย

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053