รร.อนุบาลยะลา พบเด็กป่วย “โรคมือ เท้า ปาก” จำนวน 4 คน

รร.อนุบาลยะลา พบเด็กป่วย “โรคมือ เท้า ปาก” จำนวน 4 คน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053