องค์การเภสัชฯ จับมือ ปตท.สร้างโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งแห่งแรกของไทย ช่วยประชาชนเข้าถึงการรักษา

องค์การเภสัชฯ จับมือ ปตท.สร้างโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งแห่งแรกของไทย ช่วยประชาชนเข้าถึงการรักษา

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053