รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน

IMG_5390-77777-777777

วันพุธที่  7   ตุลาคม  2563 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น ” สจล.ดันนวัตกรรมทาางการแพทย์ แก้ปัญหาด้านสาธารณสุขคนไทย”  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยรพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สนทนาในรายการ  ซึ่งมีนายวีรศักดิ์ ขอบเขต  เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจนได้ใน เวลา 15.30 – 16.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทางNBT2HD และเพจ Live NBT2HD

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053