รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน

IMG_5695-333-3333

วันพฤหัสบดีที่  15    ตุลาคม  2563 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น “การสรรหาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ” โดยมี ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร  ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี   สนทนาในรายการ ซึ่งมี นายอรรทิตย์ฌาณ  คูหาเรืองรอง เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจนได้ใน เวลา 15.30 – 16.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทางNBT2HD และเพจ Live NBT2HD

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053